blog

Tuyển cộng tác viên

freSy tuyển cộng tác viên bán hàng trên toàn quốc theo từng thương hiệu khác nhau. Chiết khấu cao, không cần nhập hàng, được hỗ trợ về kiến thức bán hàng cũng như công nghệ.

Xem chi tiết