Bài văn khấn trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

3 lạy

Hôm nay là ngày Rằm tháng … năm …

Tín chủ (chúng) con là: … … … Ngụ tại: … … …

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân;

Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân;

Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân;

Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân;

Văn Xương Văn Khúc tinh quân;

Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn;

La Hầu, Kế Đô tinh quân;

Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn. Chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân. Lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc. Lòng thành có dư. Mệnh vị an cư. Thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

3 lạy
Chia sẻ:

Bài viết khác